•    
    • بیشترین بازدید
     مجموعه قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی
     حسابداری شرکت‏های بیمه
     جزوه آموزش خسارت درمان اشخاص
     برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
     راهنمای نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک
     اصول و مبانی نظری بیمه
     قدرت چشم انداز
     مدیریت بازاریابی
     مبانی سازمان و مدیریت
     نظارت به مثابه رهبری
     مدیریت استراتژیک
     اصول حسابرسی
     کتاب ریسک
     حسابداری شرکتهای سهامی
     تصمیم گیری نوین
     مبانی سازمان و مدیریت
     یک زندگی ...
     مفهوم ایدئولوژی
     رشد و تحول در سامسونگ
     پیک بیمه
     کلیات بیمه
     شناخت ریسک و روش های کنترل آن در بیمه های آتش سوزی
     آشنایی با مفاهیم اساسی بیمه هواپیما
     خدمات بیمه را چگونه بفروشیم؟
     مدیریت رفتار سازمانی
    • طبقه بندی موضوعی
     مدیریت (7) عمومی (7)
     فناوری اطلاعات (0) مجلات (13)
     بیمه (33)
    • آمار و اطلاعات