•    
    • جلال مهدی
     جلال مهدی
     مدیر روابط عمومی و امور بین الملل