•    
    •  
     تعداد بازدید: 576
     کد: 839
     تاریخ انتشار:
     ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

     فعالیت های اجتماعی و محیط زیستی شعبه زنجان

     نمایندگان و همکاران شعبه زنجان با شعار حفظ محیط زیست ، میزبان شهروندان در طبیعت بودند.

     به گزارش روابط عمومی بیمه دی؛ نمایندگان و همکاران شعبه زنجان در راستای شعار دوستدار محیط زیست و همچنین تقویت رویکرد کلی شرکت بیمه دی در جهت حفظ محیط زیست روز جمعه در دامنه کوه محلی (گاوازنگ) میزبان شهروندان زنجانی بودند.
     همکاران شعبه زنجان ضمن پذیرایی صبحانه از کوهنوردان حاضر در محل با معرفی فعالیت های زیست محیطی بیمه دی ایشان را به اجرای راهکارهای زیست محیطی برای حفظ کره زمین و آینده فرزندان این مرز و بوم دعوت کرد. یکی از بازخوردهای قابل توجه این حرکت ارائه پیشنهاد همکاری بیمه ای از طرف چند تن از شهروندان زنجانی بود که تمایل به خرید بیمه نامه از یک شرکت بیمه ای سبز برای مجموعه تولیدی تحت نظارت خود را نشان دادند.