•    
    • بیمه های آتش سوزی
    • محصولات بیمه ای
    • بیمه حریق

     ظهور بیمه های اموال نتیجه طبیعی و منطقی نیاز انسان به حصول اطمینان و آرامش فکری در مقابل انواع خطراتی است که اموال او را در زندگی تهدید می نماید . بر این اساس وظیفه شرکتهای بیمه جبران خسارت وارده به بیمه گذاران می باشد . آتش سوزی از جمله خطرات بالقوه ای است که همواره انسان و فعالیتهای او را تهدید می کند . شرکت بیمه دی آمادگی دارد تا اطمینان خاطر شما هموطنان گرامی را در صورت بروز حوادث تأمین نماید .
     انواع خطرات تحت پوشش بیمه آتش سوزی شرکت بیمه دی:
     خطرات تحت پوشش بیمه آتش سوزی به دو دسته کلی تقسیم می شوند .
     1- خطرات اصلی
     2- خطرات تبعی ( اضافی )
     الف – خطرات اصلی که بطور کلی تحت پوشش این بیمه نامه قرار دارند عبارتند از آتش سوزی ، صاعقه و انفجار .
     ب _ اهم خطرات تبعی که میتوان با پرداخت حق بیمه متعلقه در بیمه نامه آتش سوزی تحت پوشش قرارداد عبارت است از :


     •  زلزله و آتشفشان :
     خسارتهایی که مستقیماً در اثر وقوع زلزله و آتشفشان و یا آتش سوزی همزمان با حوادث مزبور ایجاد شده باشد در این پوشش قابل تأمین می باشند . همچنین کلیه خسارتهای ایجاد شده ظرف 48 ساعت متوالی در طول مدت اعتبار بیمه نامه یک حادثه تلقی می گردد . خسارتهای غیرمستقیم ( مانند بی خانمانی ، تعطیلی موسسات بازرگانی ، قطع آب و برق و گاز ،‌بیکاری و امثالهم ) تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند
     •  سیل و طغیان آب :
     هرگونه تغییر مسیر آب در رودخانه و یا خارج از مسیر اصلی که در اثر بارندگی و یا طغیان و یا هر دو آنها و یا شکستن سد باشد در اصطلاح بیمه ای سیل محسوب می شود . معمولاً باران های بسیار شدید در نقاط کوهستانی که دارای شیب تند می باشند باعث جاری شدن سیل می گردد . این بارندگی ها در نقاط پست باعث بوجود آمدن تنداب شده که از نظر ماهیت با سیل متفاوت
     می باشد .
     •  طوفان و گردباد :
     طوفان بعلت خاصیت تهاجمی و فاجعه آمیزی که دارد ، همواره زیانهای هنگفتی به بیمه گران تحمیل کرده است . بیمه گران ، یا طوفان را بر مبنای تعریف مندرج در شرایط خصوصی و یا بر مبنای عرف و مقررات علوم هواشناسی تعهد می نمایند .
     تعریف طوفان : بادهای نسبتاً شدید که معمولاً با شن ، باران ،‌رگبار ،‌ برف و تگرگ همراه بوده و در مواردی منجر به تخریب می گردد را طوفان می گویند مشروط بر اینکه سازمان هواشناسی وقوع آنرا تأیید نماید .
     •  ترکیدگی لوله آب :
     خسارتهای آبدیدگی وارد به مورد بیمه ناشی از ترکیدن و لبریز شدن تانکها ،‌ جداشدن اتصالات لوله های آب و فاضلاب ، تأسیسات و سایر دستگاههای آبرسانی و یا لوله کشی که در محل مورد بیمه نصب شده باشد .
     •  ضایعات ذوب برف و آب باران :
     خسارات ناشی از باران یا ذوب برف و تگرگ در محل مورد بیمه مشروط بر آنکه آب از طریق بام و یا گرفتگی لوله های فاضلاب و یا لبریز شدن آب روشیروانی و یا ناودانها به محل مورد بیمه نفوذ کرده باشد.

     •  سقوط هواپیما و هلی کوپتر
     تعهد بیمه گر جبران خسارتهای وارده ناشی از سقوط هواپیما یا پرتاب اشیاء و قطعاتی از هواپیماست .
     •  آشوب ، بلوا ، اعتصاب و قیام :
     تعهد بیمه گر پرداخت خسارت مستقیم وارد به اموال بیمه شده ناشی از شورش و آشوب است .
     •  هزینه پاکسازی :
     معمولاً پس از بروز آتش سوزی ، سیل یا زلزله ، هزینه ای بابت پاکسازی محل توسط بیمه گذار پرداخت می گردد که در مورد واحد های صنعتی رقم قابل توجهی را شامل می شود . این هزینه اگر جزئی باشد و مبلغ بیمه شده تکافو کند بیمه گر پرداخت می نماید ولی اگر سنگین باشد فقط در صورت قید در بیمه نامه و پرداخت حق بیمه مربوطه قابل پرداخت خواهد بود .
     •  برخورد جسم خارجی :
     خطر برخورد ناشی از هرگونه اجسام خارجی که در تملک بیمه گذار نباشد با مورد بیمه را تحت پوشش قرار
     می دهد .
     •  شکست شیشه :
     شکستن عبارت است از ترکی که کلیه ضخامت شیشه را در بر گرفته باشد .
     •  ترکیدگی ظروف تحت فشار صنعتی :
     یکی از خطرات منجر به خسارت ، به ویژه در مراکز صنعتی ، مربوط به ترکیدگی ظروف تحت فشار است . ظروف تحت فشار انواع دیگ بخار ، مخزن هوای فشرده ، دیگ آب داغ ،‌ مخازن گاز مایع ، کپسول اکسیژن و نیتروژن و مانند آنها را در بر می گیرد . در اثر انفجار آن خسارات وارده به سایر نقاط واحد صنعتی پرداخت شده و خسارات وارده به ظروف تحت فشار جزء استثنائات است . در صورت خرید این پوشش بیمه ای خسارت وارده به خود ظروف نیز در اثر ترکیدگی و تلاشی آن پرداخت می گردد .
     •  سرقت با شکست حرز :
     بیمه سرقت از این لحاظ با شکست حرز محدود و مقید شده است که هدف آن جبران زیان ناشی از سرقت هایی است که اشخاص کاملاً خارج از محل مورد بیمه و تقریباً بدون ارتباط نزدیک با بیمه گذار انجام می دهند .
     •  رانش ، ریزش و فروکش زمین :
     ریزش ، به معنی حرکت و لغزش قطعه زمینی کوچک تحت تأثیر قوه گرانش .
     رانش ، به معنی حرکت لایه های رسوبی غیرمتراکم و متراکم بر روی سطح شیبدار که به دلایلی مانند زمین لرزه و یا راهسازی به سمت پایین حرکت کرده و یا ناپایدار شده اند .
     و سایر خطرات تبعی که به فراخور نیاز بیمه گذار با بررسی بیمه گر تحت شرایط خاص قابل ارائه خواهد بود مانند سنگینی برف ، تگرگ ، شرایط جایگزینی یا بازسازی ، نوسانات برق .

     انواع بیمه نامه از لحاظ سرمایه :
     1- بیمه نامه قطعی (‌سرمایه ثابت )
     در این نوع بیمه نامه ها ، بیمه گذار مبلغ ثابتی را بعنوان مبلغ بیمه شده پیشنهاد می کند و بیمه گر خسارت احتمالی وارده به اموال مورد بیمه را حداکثر تا سقف مندرج در بیمه نامه جبران می نماید .
     2- بیمه نامه اظهارنامه ای ( سرمایه شناور )
     شرایط فوق برای متناسب کردن حق بیمه با میزان موجودی کالا در انبار تهیه شده است به عبارت دیگر با توجه به اینکه میزان موجودی کالا در انبارها و فروشگاهها در نوسان است برای جلوگیری از بیمه به قیمت بیش از ارزش حقیقی مورد بیمه یا کم بیمه شدگی بیمه نامه به صورت اظهارنامه ای صادر می گردد . در واقع این شرط باعث می شود که بیمه گذار متناسب با میزان موجودی کالای خود در طی مدت بیمه نامه حق بیمه پرداخت نماید
     انواع بیمه نامه از لحاظ ذینفع :
     1- بیمه نامه عادی : که در آن ذینفع بیمه نامه بیمه گذار می باشد و یا هر شخصی که در فرم پیشنهاد نام او بعنوان ذینفع درج شده باشد مشروط به اینکه در مورد بیمه دارای نفع بیمه ای باشد .
     2- بیمه نامه مرهوناتی : که در آن بانک وام دهنده بعنوان ذینفع وثیقه ای که در رهن بانک قرار می گیرد معرفی می گردد .
     تعیین ذینفع در بیمه نامه در واقع شناسایی گیرنده وجه خسارت می باشد . 

     الحاقیه :
     الحاقیه سندی است که به موجب آن قرارداد بیمه تکمیل و یا تغییر می یابد . بعبارت دیگر هر نوع تغییری در مفاد قرارداد باید با موافقت بیمه گر و با صدور الحاقیه صورت گیرد . الحاقیه جزء لاینفک بیمه نامه تلقی شده و معتبر خواهد بود .
     برای مشاهده شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی اینجا کلیک کنید .