•    
    • 0
     جزوه آموزش خسارت درمان اشخاص

     موضوع :بیمه
     زبان اثر :فارسی
     واحد ثبت کننده :
     تعداد صفحه :115
     توضیحات :-
     چکیده :شرکت بیمه دی سعی نموده در مجموعه پیش رو که در بردارنده تعاریف و مفاهیم اولیه بیمه درمان و نحوه ارائه این خدمات به بیمه شدگانف محاسبات فنی هزینه های درمان و ....می‏باشداطلاعات لازم را در اختیار کارشناسان این رشته قرار دهد.