•    
    • 0
     مدیریت استراتژیک

     موضوع :مدیریت
     زبان اثر :فارسی
     واحد ثبت کننده :
     تعداد صفحه :383
     توضیحات :تألیف: دردانه داوری - محمد حسن شانه ساز زاده
     چکیده :در نخستین فصل این به عناصر تشکیل دهنده مدیریت استراتژیک - به عنوان راهکار نوین مدیریتی - پرداخته شده. فصل دوم و سوم به ترتیب حاوی مدل‏های کلاسیک برنامه‏ریزی استراتژیک و یک مدل تلفیقی می‏باشد. به اقتضای شرایط هزاره سوم، در فصل چهارم به مفاهیم نوینی چون تکنولوژی اطلاعات، مدیریت دانایی، محک زنی رقابتی و امثالهم پرداخته شده است. از مشخصه‏های این کتاب پردختن متعدد به مثال‏های واقعی ایرانی و خارجی می‏باشد.