•    
    • 0
     راهنمای جامع سازمان استراتژی محور (با معرفی روش ارزیابی متوازن)

     موضوع :منابع انسانی
     زبان اثر :فارسی
     واحد ثبت کننده :
     تعداد صفحه :250
     توضیحات :نویسنده: پرویز بختیاری - جمشید آریاداد
     چکیده :این کتاب به معرفی ارزیابی متوازن گام به گام توسط سازمان استراتژی محور می‏پردازد. مجموعه حاضر نه تنها برای شرکت کنندگان آزمون‏های مراکز دانشگاهی، بلکه برای آن دسته از خوانندگان کتاب سازمان استراتژی محور که نیاز دارند چکیده‏ای از مطالب مهم آن را در اختیار داشته باشند می‏توانند مورد استفاده قرار گیرد.