•    
    • 0
     کتاب ریسک

     موضوع :بیمه
     زبان اثر :فارسی
     واحد ثبت کننده :
     تعداد صفحه :206
     توضیحات :نویسنده: دن بورگ

     مترجم: خسرو صبری دشتی
     چکیده :در این کتاب به بررسی چیستی، ابعاد و مدیریت ریسک پرداخته است و هدف از نگارش آن، فقط مدیر ریسک شدن نیست، بلکه مدیر ریسک بهتر بودن است. کتاب ریسک جنبه‏های گوناگون مدیریت ریسک در زندگی روزمره و در عرصه اجتماع را بررسی کرده و مفاهیم آن را ملموس‏تر می‏کند و فرد را در غالب یک تصمیم گیرنده قرار می‏دهد به نحوی که قدرت بالقوه مدیریت ریسک را از زاویه دید یک تصمیم گیرنده دریابد.