•    
    • 0
     رشد و تحول در سامسونگ

     موضوع :مدیریت
     زبان اثر :فارسی
     واحد ثبت کننده :
     تعداد صفحه :163
     توضیحات :نویسنده: کو/ یو سب

     مترجم:‌محمد سردارنیا
     چکیده :این کتاب علاوه بر بیان سرگذشت و زندگینامه رئیس هیئت مدیره سامسونگ به ما نشان می‏دهد ایجاد تحول و رونق یافتن یک مجموعه در گرو تحول در مدیریت ارشد آن است و انسان‏ها باید خودشان را تغییر دهند تا از سازمانشان انتظار تغییر داشته باشند و سپس بتوانند در عرصه جهانی منشأ تحول باشند.