•    
    • 0
     مفهوم ایدئولوژی

     موضوع :عمومی
     زبان اثر :فارسی
     واحد ثبت کننده :
     تعداد صفحه :352
     توضیحات :نویسنده: خورخه لارین

     ترجمه: فریبرز مجیدی
     چکیده :این کتاب برای همه کسانی که با مسأله ایدئولوژی سر و کار دارند منبع مراجعه لازمی خواهد بود. علاوه بر این، بحث انتهایی که در آن به مسأله کشدار تعیین مرز جدایی علم از ایدئولوژی می‏پردازد، و به جنبه‏های عمومی تر موقعیت اجتماعی علم توجه می‏کند، رهنمود تازه‏ای در تحلیل پدیده‏های فرهنگی به دست خواهد داد.