•    
    • 0
     راهنمای نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک

     موضوع :مدیریت
     زبان اثر :فارسی
     واحد ثبت کننده :
     تعداد صفحه :500
     توضیحات :تالیف: دکتر علیرضا علی احمدی - دکتر جمشید آریا داد
     چکیده :کتاب حاضر خلاصه‏ای از کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک تألیف دکتر علی رضا علی احمدی می‏باشد در این کتاب نمونه سؤالات هر فصل همراه با جواب آن نیز آورده شده است.