•    
    • 0
     اصول حسابرسی

     موضوع :مالی و اداری
     زبان اثر :فارسی
     واحد ثبت کننده :
     تعداد صفحه :540
     توضیحات :مؤلفان: والتر بی. میگز - ا. ری. ویتینگتون - کرت پینی - رابرت اف. میگز

     ترجمه: عباس ارباب سلیمانی
     چکیده :ده فصل اول کتاب بیشتر درباره فلسفه و حرفه حسابرسی بحث می‏کند و به نوع ماهیت و هدف‏های حسابرسی، استانداردهای حسابرسی، رفتار حرفه‏ای، مسئولیت قانونی حسابرسان، ارزیابی سیستم کنترل داخلی توسط حسابرسان، نمونه‏گیری در حسابرسیو نوع و ماهیت شواهد حسابرسی، توجه ویژه‏ای دارد.
     فصل‏های بعدی، چرخه‏های مختلف کنترل‏های داخلی و تکنیک‏های حسابرسی را به طور منظم و قابل درک به بحث می‏گذارد. در دو فصل آخر، مسئولیت‏های گزارشگری حسابرسان و سایر خدمات اعتباردهی و حسابداری آنان، مانند تنظیم و بررسی صورتهای مالی و گزارش آنان نسبت به صورتهای مالی برآوردی مطرح می‏شود.