•    
    • 0
     یک زندگی ...

     موضوع :عمومی
     زبان اثر :فارسی
     واحد ثبت کننده :
     تعداد صفحه :182
     توضیحات :گفتگوها از: امیر حاجی صادقی
     چکیده :این کتاب خاطرات و دیدگاه های استاد پرویز شهریاری می باشد که با حمایت مرکز تحقیقات سیاست علمی وزارت علوم به مناسبت هفته پژوهش منتشر شده است.