•    
    • بیمه های آتش سوزی
    • محصولات بیمه ای
    • بیمه آتش سوزی غیرصنعتی

     این نوع بیمه نامه مخصوص فروشگاهها ، ادارات و مراکز خدماتی و انبارها و امثالهم می باشد . موارد قابل بیمه شدن در این نوع از بیمه نامه ها ساختمانها ، تاسیسات ، دکوراسیون و موجودی اثاثیه ثابت و متغیر می باشد .
     انبارها :
     با درنظر گرفتن نوع کالا ، مالکیت کالا و همچنین محل استقرار آنها به دسته بندی های متفاوتی تقسیم
     می شوند : انبارهای صنعتی و غیرصنعتی ، انبار های عمومی و اختصاصی
     تقسیم بندی انبارها به لحاظ نوع مالکیت :
     1- انبارهای عمومی : انبارها یا بنگاههایی هستند که عمدتاً کالا و صاحبان آن متنوع می باشند و ورود و خروج کالا به آنها دارای زمان مشخص نیست . مثل انبار گمرکات
     2- انبارهای اختصاصی : انبار ها یا بنگاههایی هستند که کالا با تنوع کم و یا کالاهای ویژه در آن نگهداری می شوند و عمدتاً دارای یک مالک حقیقی یا حقوقی هستند و صاحبان کالا در آن محدودند .

     مخاطبین بیمه آتش سوزی غیرصنعتی

     همه فروشگاهها ، ادارات و مراکز خدماتی و انبارها و امثالهم به این بیمه نیاز دارند.

     خسارات تحت پوشش بیمه آتش سوزی غیرصنعتی

     خطرات تحت پوشش : شامل خطر آتش سوزی ، صاعقه و انفجار( خسارات احتمالی از نوسانات جریان برق ناشی از تخلیه بار الکتریکی صاعقه تحت پوشش نمی باشد . ) و خطرات اضافی سیل ، زلزله ، طوفان و سرقت

     شرایط عمومی و اختصاصی بیمه آتش سوزی غیرصنعتی

     برای مشاهده شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی اینجا کلیک کنید .