•    
    • بیمه های آتش سوزی
    • محصولات بیمه ای
    • بیمه آتش سوزی صنعتی

     منظور از بیمه آتش سوزی صنعتی ، بیمه نامه هایی می باشد که صرفاً برای کارگاه ها ، واحدهای صنعتی و تولیدی صادر و آنها را تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار می دهد . مواردیکه در این نوع بیمه نامه ها تحت پوشش قرار می گیرند عبارتند از کلیه ساختمانها ، تاسیسات ، ماشین آلات ، موجودی مواد اولیه ، موجودی کالای درحال ساخت و موجودی کالای ساخته شده و تمامی دارایی های مشهود .

     مخاطبین بیمه آتش سوزی صنعتی

     صرفاً برای کارگاه ها ، واحدهای صنعتی و تولیدی

     خسارات تحت پوشش بیمه آتش سوزی صنعتی

     خطرات تحت پوشش : شامل خطر آتش سوزی ، صاعقه و انفجار( خسارات احتمالی از نوسانات جریان برق ناشی از تخلیه بار الکتریکی صاعقه تحت پوشش نمی باشد . ) و خطرات اضافی سیل ، زلزله ، طوفان و سرقت

     شرایط عمومی و اختصاصی بیمه آتش سوزی صنعتی

     برای مشاهده شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی اینجا کلیک کنید .