•    
    • بیمه های آتش سوزی
    • محصولات بیمه ای
    • بیمه نامه طرح جامع منازل مسکونی

     بیمه آتش سوزی توافقی است که بین بیمه گر از یک سو و بیمه گذار از سوی دیگر حاصل می شود و در قالب بیمه نامه متجلی می گردد. بدین قرار که بیمه گر در مقابل دریافت وجهی که حق بیمه نامیده می شود متعهد می گردد که زیان های مالی بیمه گذار در مقابل خطراتی که تحت پوشش قرار گرفته را جبران نماید.

     خسارات تحت پوشش بیمه نامه طرح جامع منازل مسکونی

     بیمه آتش سوزی خسارت وارده به اموال و دارایی های منقول و غیر منقول همانند ماشی آلات، تجهیزات، لوازم و اثاثیه منزل، ملزومات اداری، موجودی فروشگاه ها، انبار ها، ساختمان ها و تاسیسات واحد های صنعتی، غیرصنعتی، تجاری و مسکونی را جبران می کند.برابر آمارهای منتشره بسیاری از واحد های صنعتی، تولیدی، تجاری و مسکونی و ... دچار آتش سوزی می شوند که در نتیجه صاحبان آن ها با خسارات مالی هنگفتی مواجه می گردند، که چنانچه تحت پوشش بیمه باشند خسارات وارده به آنها جبران می شود.

     خطرات تبعی نظیر سیل، زلزله، طوفان، سقوط بهمن، سقوط هواپیما، هلیکوپتر و قطعات آن، برخورد اجسام خارجی، ترکیدگی لوله آب، ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف، شکست شیشه، سرقت با شکست حرز، نشست، ریزش و  رانش، انفجار ظروف تحت فشار، شورش، بلوا، اغتشاش و آشوب، هزینه های پاکسازی و جمع آوری ضایعات ناشی از تحقق خطرهای مشمول بیمه تحت پوشش این بیمه نامه می باشند.
      

     شرایط عمومی و اختصاصی بیمه نامه طرح جامع منازل مسکونی

      بیمه گذار : شرکت بیمه دی (سهامی عام) که جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط بیمه نامه برعهده دارد .

     بیمه گذار :  شخص حقیقی یا حقوقی که این بیمه نامه را خریداری نموده و متعهد پرداخت حق بیمه می باشد
     مورد بیمه : مورد بیمه عبارتست از ارزش ریالی اعیانی و اثاثیه منزل مسکونی بیمه گذار طبق هریک از طرحها ی پنج گانه .
     خطرات تحت پوشش : شامل خطر آتش سوزی ، صاعقه و انفجار( خسارات احتمالی از نوسانات جریان برق ناشی از تخلیه بار الکتریکی صاعقه تحت پوشش نمی باشد . ) و خطرات اضافی سیل ، زلزله ، طوفان و سرقت
     فرانشیز:   زلزله : فرانشیز زلزله یک درصد ارزش مبلغ بیمه شده است .
      سیل : فرانشیز سیل 10 درصد هرخسارات است .
     طوفان : فرانشیز طوفان 10 درصد هر خسارت است  .
     سرقت : فرانشیز خطر سرقت 10درصد هرخسارت است .
     اعتبار بیمه نامه : مدت اعتبار بیمه نامه یکسال شمسی از روز شروع و منوط به پرداخت و واریز وجه حق بیمه مندرج در بیمه نامه می باشد .
     فسخ بیمه نامه : بیمه گذار میتواند در هر زمان بیمه نامه را فسخ نماید در اینصورت بازخرید بیمه نامه طبق تعرفه کوتاه مدت خواهد بود .
     تشدید خطر : در صورت تحقق خطر ناشی از وجود عوامل تشدید خطر در محل مورد بیمه ، که سابق براین به اطلاع بیمه گر نرسیده باشد ، بیمه گذار موظف به اعلام  ظرف مدت 24 ساعت بوده و در غیر اینصورت بیمه گر می تواند خسارات را به نسبت حق بیمه دریافتی و حق بیمه مشدد پرداخت نماید.
      
     توجه :
     *متن کامل شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی و خطر ات اضافی مذکور نزد بیمه گر موجود بوده و درصورت تمایل بیمه گذار ، قابل ارائه خواهد بود .
     * ساختمانهای با سازه خشتی و گلی از تعهد این بیمه نامه خارج است.
     *در این نوع بیمه نامه ماده 10 قانون بیمه اعمال نمی گردد .