•    
    • بیمه های مسئولیت
    • محصولات بیمه ای
    • بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان عمرانی
     مسئولیت کارفرما در قبال خسارت جانی وارده به کارکنان وی تحت پوشش این بیمه نامه می باشد، این بیمه نامه نیز فقط در مورد خساراتجانی به کار می رود.در این رشته کارکنانی که در فعالیت های عمرانی (هر نوع فعالیت ساخت و ساز فاقد جواز ساختمانی مانند فعالیت های کلان که اغلب مربوط به امور شهری، سازندگی، آبادانی، احداث پروژه های کلان و ... )  مشغول به کار می باشند تحت پوشش قرار می گیرند .
     در پیشنهاد این بیمه نامه، بیمه گذار موظف است نوع دقیق فعالیت، تعداد کارکنان ثابت (کارکنانی که در طول مدت بیمه نامه حضور دارند و یا اسامی آنها در لیست بیمه شدگان تأمین اجتماعی آن شرکت قرار دارد) و تعداد کارکنان متغیر (افرادی که به صورت دوره ای، کارمزدی، پیمانکاری و قراردادی و ...) را با حد اعلای حسن نیت به بیمه گر ارائه نماید.