•    
    • بیمه های مسئولیت
    • محصولات بیمه ای
    • بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی
     در این نوع بیمه مسئولیت کارفرما در قبال خسارت جانی وارده به کارکنان وی در کارگاه ساختمانی مورد تعهد این بیمه نامه می باشد این بیمه نامه نیز فقط در مورد خسارات جانی به کار می رود. در این رشته فقط خسارات وارده به کارکنان ساختمانی که دارای جواز یا پروانه ساختمانی معتبر می باشند تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرد.
      در پیشنهاد این بیمه نامه بیمه گذار موظف است اطلاعاتی اعم از مرحله ساخت (تخریب، گودبرداری، فونداسیون، نصب اسکلت فلزی، سفت کاری و نازک کاری)، نوع اسکلت (بتنی، فلزی و... ) و متراژ زیر بنای ساختمان مندرج در جواز ساختمانی را با حد اعلای حسن نیت در اختیار بیمه گر قرار دهد.