•    
    • بیمه عمر و سرمایه گذاری
    • محصولات بیمه ای
    • بیمه های عمر انفرادی

     بیمه عمر و سرمایه گذاری ،یکی از انواع بیمه های عمر درجهان است که با هدایت آن به سمت یک برنامه سرمایه گذاری ویژه به بیمه عمر بلند مدت ، روز به روز طرفداران بیشتری را دراکثر کشورها به خود جلب کرده است. در این راستا شرکت بیمه دی به منظور ایجاد آرامش وکاهش دغدغه های شما در طول زندگی و درجهت حمایت از بیمه گذاران خود ،طرح بیمه ای جامعی را درنظر گرفته است که علاوه بر یک سرمایه گذار ی مطمئن با سود تضمینی پوششهای بیمه ای عمر ودرمان را به شما خواهدداد.

     مزایا متعدد بیمه عمر و سرمایه گذاری در بیمه دی :

     1_ انعطاف پوشش بیمه ها بادرآمد شما و بصورت دلخواه
     2_ تامین رفاه و آسایش وپشتوانه شما رد روزهای آتی
     3_ حامی خانواده ودارایی شما در زمان فوت و یا حادثه
     4_ معافیت از مالیات
     5_ جبران آثار تورم

     انواع بیمه های عمر قابل ارائه در بیمه دی:

     1_ بیمه زندگی و سرمایه گذاری
     2_ بیمه عمر وبازخرید سنوات

      

     امتیازات بیمه زندگی وسرمایه گذاری:


     * پرداخت سود حاصل از سرمایه گذاری بصورت مشارکت در منافع علاوه برنرخ علی الحساب 18 درصد
     * امکان خرید بیمه نامه از بدو تولد
     * امکان انتخاب بیمه نامه بین 5 تا 30 سال
     * امکان باز خرید بیمه نامه در صورت انصراف بیمه گذار از ادامه قرارداد
     * امکان افزایش حق بیمه و سرمایه پوشش های بیمه ای به منظور مبارزه باتورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول
     * امکان صدور الحاقیه مالی به منظور ایجاد هرگونه تغییرات و شرایط مالی بیمه نامه مانند افزایش / کاهش حق بیمه ، سرمایه فوت ، سرمایه فوت براثر حادثه
     * امکان خرید بیمه نامه توسط کلیه هموطنان مقیم خارج از کشور
     * امکان تبدیل بیمه نامه به بیمه مستمری ( بازنشستگی ) در هنگام خرید و یا در پایان مدت قرارداد
     * امکان پرداخت حق بیمه به روش های نوین وغیر حضوری
     * معافیت از پرداخت مالیات موضوع ماده 136 مالیات های مستقیم
     * معافیت از پرداخت حق بیمه تا پایان مدت بیمه نامه در صورت از کار افتادگی دائم وکامل ناشی از حادثه ویا بیماری
     مزایایی ویژه بیمه زندگی وسرمایه گذاری در بیمه دی
     * بیمه عمر : درصورت فوت بیمه شده تاسقف 25 برابرحق بیمه پرداختی آن سال ( تا سقف 300 برابر حق بیمه ماهانه) به ذینفع تعیین شده از سوی بیمه گزار پرداخت خواهد شد.
     * سرمایه فوت در اثر حادثه : درصورت فوت بیمه شده در اثر حادثه تا سقف 100برابر حق بیمه پرداختی آن سال (تا سقف 900 برابرحق بیمه ماهانه) به ذینفع تعیین شده از سوی بیمه گزار پرداخت خواهدشد. (3 برابر سرمایه فوت به هرعلت )
     *پوشش نقض عضو و از کار افتادگی کلی یا جزئی ناشی از حوداث تا 100 برابر حق بیمه پرداختی (تاسقف 90برابر حق بیمه ماهانه )
     * پرداخت هزینه های پزشکی ناشی ازحادثه تا سقف 10درصد سرمایه فوت به علت حادثه می باشد..
     * پوشش امراض خاص : جبران هزینه پزشکی بیماریهای صعب العلاج ( سکته قلبی ،پیوند اعضا،سرطان و ...) تا سقف 30% سرمایه فوت به هرعلت . ( تا 360 برابر حق بیمه ماهانه)