•    
    • اطلاع رسانی
    • سومین همایش فصلی مدیران ستادی و استانی بیمه دی
     مدیرعامل بیمه دی در همایش فصلی مدیران : به دنبال پرتفوی پاک هستیم. سومین همایش فصلی مدیران ستادی و استانی بیمه دی با حضور بیش از 100 نفر از معاونین ، مدیران و روسای شعب شرکت بیمه دی در محل هتل اسپیناس تهران برگزار شد.