•    
    • اخبار و رویدادها
     کتیرائی مدیر مجتمع خدمات بیمه ای غرب تهران شرکت بیمه دی شد
     روابط عمومی بیمه دی: آقای حمیدرضا کتیرائی با حکم جناب آقای بختیاری مدیر عامل بیمه دی به سمت مدیریت مجتمع خدمات بیمه ای غرب تهران منصوب ...
     معصوم بیگی مدیر آموزش شرکت بیمه دی شد
     روابط عمومی بیمه دی: خانم معصومه معصوم بیگی با حکم جناب آقای بختیاری مدیر عامل بیمه دی به سمت مدیریت آموزش منصوب گردید.
     صدور کلیه بیمه نامه های اداره کل استان را به بیمه دی می سپاریم
     روابط عمومی بیمه دی؛ مهدی شریعتی فر مشاور مدیرعامل و مدیر بیمه دی شعبه بیرجند در محل دفتر مدیر کل اداره اوقاف و امور خیره خراسان جنوبی با ...
     ادامه اخبار...