•    
    • اخبار و رویدادها
     کارگاه آموزش رشته آتش سوزی در گرگان برگزار شد
     کارگاه دو روزه آموزش رشته آتش سوزی با حضور 36 نفر از نمایندگان و کارکنان در استان های گلستان و مازندران شرکت بیمه دی در محل شعبه گرگان ...
     نشست ماهیانه نمایندگان سرپرستی شعبه زنجان برگزار شد
     اولین جلسه ماهیانه نمایندگان سرپرستی شعبه زنجان در سال جاری در محل شعبه زنجان برگزار گردید.
     شریعتی فر مدیر شعبه استان خراسان رضوی شد
     آقای مهدی شریعتی فر با حکم جناب آقای مهندس بختیاری مدیر عامل بیمه دی به سمت مدیریت استان خراسان رضوی منصوب گردید
     ادامه اخبار...