•    
    • اخبار و رویدادها
     شکوری سرپرست مدیریت بیمه های عمر شرکت بیمه دی شد
     مدیرعامل شرکت بیمه دی با صدور حکمی مرتضی شکوری را به سمت سرپرست مدیریت بیمه های عمر شرکت بیمه دی منصوب کرد.
     طرح تحول سازمانی بیمه دی کلید خورد
     مشاور برنامه ریزی راهبردی مدیرعامل خبر داد که طرح تحول سازمانی شرکت بیمه دی، با اخذ مصوبه از هیات مدیره، کلید خورده است.
     نشست ماهیانه نمایندگان سرپرستی شعبه کرمانشاه برگزار شد
     نشست ماهیانه نمایندگان سرپرستی شعبه کرمانشاه روز چهارشنبه مورخ 94/05/01 با محوریت برنامه ریزی برای بهبود ترکیب پرتفوی برگزار شد.
     ادامه اخبار...